Att skapa en strategi som (faktiskt) fungerar

Den 23 mars föreläste Michael Ericsson på Webbdagarna i Stockholm på kunskapsspåret "Digitala strategier". Här kan ni se presentationen och filmen från hans föredrag.


Nästan alla företag idag står inför stora strategiska utmaningar. Vägen till att skapa värde är enligt många företagsledare otydlig. Inte minst av att konsumenten dikterar villkoren för relationen när omvärlden digitaliseras allt snabbare, etablerade affärsmodeller raseras och nya mer snabbfotade utvecklas i en rasande takt. Så hur ska man då göra?

Trots att tilltron till strategi aldrig varit lägre har det aldrig varit viktigare att ha en tydlig plan och sen arbeta enligt den planen. I detta kunskapsspår ska vi visa på utmaningar, belysa framgångsfaktorer och ge er konkreta tips för att jobba strategiskt hållbart i er organisation.