Vårt erbjudande

Creuna är en fullservice-byrå som kan stödja våra kunder genom alla delar av ett projekt, från tidiga strategiska frågeställningar till lansering av en färdig lösning. Vårt erbjudande kan delas in i fyra huvudsakliga områden.

Affärsutveckling Produktutveckling Marknadsutveckling Processoptimering


Följer din verksamhets utveckling med omvärldens?

Du kan lägga stor kraft på att planera din verksamhet. Men om planerna inte tar utgångspunkt i hur omvärlden förändras så kommer de inte vara till någon nytta.

Idag sker en enormt snabb förändring för alla företag. Den nya världens konsumenter – uppkopplade, informerade och krävande – ställer nya krav. Den nya världens företag – flexibla, öppna och snabbrörliga – skapar en helt ny konkurrenssituation. Trots detta väljer förvånansvärt få företag att spela efter de nya reglerna, på grund av okunskap eller ovilja till förändring.

Vi säkerställer att din strategi matchar verkligheten. En verklighet där online och offline sällan skiljs åt. Där varumärken bedöms efter förmåga att leverera här och nu, inte utifrån löften om framtiden eller gamla varumärkesmeriter.

Där möjligheterna att skapa relationer och affärer sker lika mycket mellan privatpersoner som företag – allt i en salig röra. Utmaningen är ofta att få upp digitala frågeställningar och möjligheter på företagsledningens agenda och integrerade i en övergripande strategisk planering. Digital kommunikation är integrerad med samhället och användarna – låt den även vara integrerad med din affärsutveckling.

Vi hjälper inte bara till med att komma fram till rätt strategi, men säkerställer även att denna implementeras på rätt sätt. När man arbetar med ett så snabbrörligt område som digital kommunikation måste man hela tiden blanda teori och praktik – man måste våga pröva nya tankar och mäta hur resultatet faller ut. Ofta ger just mätningen ovärderlig kunskap inför den fortsatta affärsutvecklingen.


Vill du irritera eller involvera?

Digitala medier har vänt upp och ned på vanor och vardag för både användare och marknadsförare eller försäljare. Användarna som tidigare var svältfödda på information och underhållning har nu oändligt mycket att välja på och filtrerar noga vad man tar till sig för att plocka russinen ur kakan. I den här situationen är det inte lönsamt att fortsätta med en avbrytande marknadsföring eller påträngande försäljning som inte ger ett äkta värde till användarna – oavsett kanal.

Situationen blir än mer omvälvande eftersom alla mottagare är informerade på ett annat sätt än tidigare. Man kan idag utvärdera och bedöma alla budskap baserad på enkelt tillgänglig kunskap.

Företag måste förstå att det enda sättet att lyckas med marknadsföring och försäljning i dagsläget är att addera värde till användarna på ett tydligt, ärligt och effektivt sätt. Kan man i tillägg till det skapa en dialog som engagerar och involverar så stora grupper som möjligt kan man lyckas riktigt bra.

Den nya situationen ställer höga krav på både företag och byråer om man vill att insatserna ska få en reell effekt och resultera i ökad lönsamhet.

Vi har kunskapen och erfarenheten att skapa värdeadderande marknadsföring och försäljning som skär genom bruset och drar nytta av en ökad transparens och den sociala webben.


Digitala dimensioner skapar värde

Idag lägger människor både mer tid, pengar och engagemang på nätet än någonsin tidigare. Ska du lyckas i den här nya verkligheten måste det du erbjuder – din produkt eller tjänst – på allvar vara en del av det digitala samhället. Tyvärr är det ofta så att företag riktar tankarna mot nätet först när produktutvecklingen är klar och marknadsföringen ska rullas ut. 

Det är ett stort slöseri. När du tillför en digital dimension till din produkt, får du inte bara möjligheten att förädla det grundläggande värdet av det du säljer. Dina kunder får även en vara som kan uppdateras och förbättras efter köpet. Samtidigt ger det en unik chans för dig att ha en fortsatt dialog med användarna och lyssna till de som använder dina produkter.

Vem vill inte vara vän med en god lyssnare?

Börja med att lägga till en digital dimension till din produkt eller tjänst, är din vara redan digital så har du första steget avklarat. Lägg sedan till värde genom att utveckla smarta digitala tjänster som är sammankopplade med din produkt eller tjänst. Koppla sedan samma dessa tjänster med resten av internet – sociala media, andra tjänster eller kanske något helt nytt som användarna själva skapar.

Värde skapas i de flesta fall betydligt snabbare i digitala media än någon annan stans och faktum är att de allra flesta företag har en stor outnyttjad potential att skapa sådant värde.

Produktutveckling - Hela samhället håller på att digitaliseras, drar din produkt eller tjänst nytta av det på bästa sätt?


Ett bra arbete kan alltid bli bättre

I den digitala världen är det bra att tänka innan man talar. Genom enkel mätning får vi hela tiden bättre data om hur våra användare beter sig. Bättre data skapar skarpare analyser – och därmed mer kvalificerad rådgivning från oss kring hur du bäst agerar online. Det gäller allt från hur snabbt man löser en uppgift på en extern webbsajt, genomför ett köp på en e-handelsplats eller utnyttjar stödet på ett intranät.

Vi tror det betalar sig bra att betrakta viktiga processer från många olika infallsvinklar. Grafisk design, användarvänlighet, tillgänglighet och snabbhet är bara några exempel på faktorer som kan förbättra en process. För att uppnå maximal nytta behöver strategi samsas med design och teknik.

När vi skapar optimerade processer i digitala kanaler, kräver det ofta att du också justerar andra arbetsprocesser och rutiner. Därför säkrar vi att du inte bara får en lösning i handen – utan även kunskapen och verktygen att använda den på bästa sätt.

Vad som är det bästa sättet att lösa en uppgift förändras hela tiden – i en allt snabbare takt. Hela tiden dyker det upp nya tekniker och terminaler, standards och regelverk, tjänster och erbjudanden. Inte minst förändras användarnas preferenser snabbare än man kan ana. Vi har hela tiden örat mot marken och är beredda att berätta om det senaste inom digital kommunikation och hur det kan hjälpa just dig att bli bättre.